Historie Zahradnictví – Škoda Rtyně v Podkrkonoší

Historie Zahradnictví Škoda ve Rtyni v Podkrkonoší

Zahradnictví má bohatou historii a funguje ve Rtyni v Podkrkonoší už po několik generací. Zakladatelem byl Karel Škoda (*1896 – †1967), který se vyučil v Jaroměři u firmy Černý. V roce 1923, kdy zahradnictví otevřel, mu bylo 27 let, rok nato se oženil a spolu s manželkou pracoval ve své zahradě o výměře 800 m2. První skleníček měl rozměry 10 x 3metry, tj. 30m2, byl kombinovaně vytápěn teplou vodou a kanálovým topením.

Osm let po svatbě mohli manželé Škodovi přikoupit pozemek u rybníku jako druhou zahradu a pole. Rok poté bylo možné koupit jednu a později další 3 krávy, které byly základem a součástí hospodářství. Pracovalo se na poli i v zahradě.

V roce 1935 byly vybudovány pařníky v druhé zahradě. Za dalších let se Karel Škoda pustil do přestavby skleníku na větší (30 x 30 m) a vybudoval i novou kotelnu.

Rok 1944 byl významným mezníkem rodinného hospodaření, protože do učení vstoupil syn Jiří. Za dva roky se rodina pouští do přestavby chalupy na zemědělské stavení, a protože hospodářství se daří, mohou Škodovi v roce 1950 přestavět pařníky na dvojité s vytápěním a napojením na skleník, což bylo mnohonásobné zlepšení podmínek pro zahradnické práce.

Ovšem potom přišel rok 1953 a s ním na dlouhou dobu i konec snům dobře prosperující zahradnické rodiny. Přišlo znárodnění…

zahradnictví

Ale Škodovi se nevzdali. Pracovali dál, i když to na dlouhý čas nebylo na svém. V roce 1960 byly pařníky na druhé zahradě přestavěny na „japan“ (tj. z okny krytého pařníku se vyzvednutím oken do výše stal skleník). Když v roce 1967 zemřel zakladatel firmy, pokračoval v jeho díle jeho syn s rodinou. V roce 1973 byla hospodářská budova upravena na obytný dům.

A teprve po dalších osmi letech, v roce 1991, byla znárodněná zahrada vrácena. Vytrvalost a láska k započatému dílu se Škodovým vrátila, ovšem s tím, že museli opět přiložit ruku k dílu a začít zahradu modernizovat a upravovat, aby mohla směle konkurovat rozvíjejícímu se oboru.

V roce 1995 bylo zavedeno plynové topení ve skleníku a hned rok poté zřídili Škodovi velkoobchod. Dva roky poté postavili i nový skleník „Ideál“ a zahradnictví, nyní už za přispění další generace, nabíralo dech k dalším modernizacím. Významná byla například instalace plynových kotlů na druhé zahradě.

V roce 2002 se vedení firmy ujal Milan Škoda. Zahradnictví získalo novou tvář v podobě nové květinové síně, dokončené v roce 2005, nových skleníků o rok později a následně i nový dům s technickým zázemím pro firmu.

V roce 2018 přišla modernizace na nejstarší skleníky v podniku. Tím se pro zákazníky vytvořil prodejní skleník o nových rozměrech. V současné době je skleník naplněn stále sortimentem pokojových rostlin, který je doplňován sezonními rostliny a doplňky.

V současné době má firma 9 pracovníků, zajišťuje velkoobchod pro množství menších firem a je vyhlášeným zahradnickým provozem v širokém okolí.

Budoucnost Zahradnictví Škoda

Zahradnictví Škoda má velké plány do budoucnosti. Vzhledem k tomu, že dokázalo projít v minulosti mnoha těžkými situacemi, je pro budoucnost dobře připraveno a ví, co podnik tohoto druhu potřebuje. V první řadě bude dobudováno zákaznické prezentační zázemí firmy, které vytvoří základ pro vnímání květin v prostředí, které potřebují, aby dokázaly opravdu promluvit. Podnik se bude stále více zaměřovat na vytváření prostředí, ve kterém zákazník najde nejen krásu květin, ale také jejich energii a léčivý účinek.

Zákazníkovi bude předkládán rozsáhlý plán, který mu otevře a přiblíží nekonečný rozsah a dosah působení květin na lidskou mysl a na prostředí, ve kterém člověk žije a pracuje.

Feng-shui je filozofie která učí člověka vnímat a využívat životní energii. Tato filozofie není jen starou čínskou naukou, platí a zdomácněla i v západních zemích, kde došlo k její úpravě na podmínky západního života. Firma Škoda, která spojila své podnikání se zásadami feng-shui, je napojena na nejlepší učitele a spolu s nimi bude předkládat svým zákazníkům krásu květin v harmonii s prostředím, poradí, jak zásady feng-shui vnímat, pochopit naučit se používat jako pomocníka ke zlepšování svého prostředí.

Nejde jen o hlubokou životní pravdu, která bude prostřednictvím pracovníků firmy a jejich prezentací zákazníkům předávána, ale také o možnost začít fungovat podle nových pravidel, lépe a s novou životní sílou.